Разлики

Това показва разликите между избраната версия на страницата и текущата.

bwl:fm:formelsammlung [2009/07/25 13:07]
admin
bwl:fm:formelsammlung [2009/07/25 13:28] (текущо)
admin
Ред 221: Ред 221:
**Laverage Effekt:** \\ \\ **Laverage Effekt:** \\ \\
-<m>r_EK = r_I + (r_I - i) .L</m> mit <m>L = EK/FK</m> \\ \\ \\ \\+<m>r_EK = r_I + (r_I - i) .L</m> mit <m>L = FK/EK</m> \\ \\ \\ \\
**Wie beeinflusst der Laverage-Effekt Erwartungswert und Risiko der Eigenkapitalrendite?** \\ \\ **Wie beeinflusst der Laverage-Effekt Erwartungswert und Risiko der Eigenkapitalrendite?** \\ \\
/home/cosmos656/ton4ev.com/tonchopedia/data/pages/bwl/fm/formelsammlung.txt · Последна промяна: 2009/07/25 13:28 от admin
Към началото
GNU Free Documentation License 1.2 chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0