Разлики

Това показва разликите между избраната версия на страницата и текущата.

start [2009/07/19 00:55]
admin
start [2010/01/02 00:52] (текущо)
admin
Ред 1: Ред 1:
---- ----
---- ----
- \\ <html> <center>  <span style="color:#cccccc;font-size:450%;">Tonchopedia</span> </center>  </html> [[http://wiki.ton4ev.com/doku.php/start?do=index|{{ :1247923612_gtk-stock-book.png|}}]]+----
-====== Начало ======+<html> 
 + <span style="color:#cccccc;font-size:150%;">Търси из моите сайтове:</span> </br> 
 + </html>
 + <html>
-Цел? - Упътвания, туториали, уроци от мен. Има доста неща за които желая да пиша, като предам малко от събрания си опит до сега(макар и не кой знае колко голям) и надявам се аз да науча също нещо от вас - интернет потребителите. Затова ако някъде съм пропуснал нещо или е грешно ще се радвам ако се свържете с мен (Най-лесно ще е чрез контакт формуляра - [[http://bg.ton4ev.com/contakt.html]]). За сега приятно четене :-) +<form action="http://www.google.com/cse" id="cse-search-box" target="_blank"> 
- \\ \\  + <div> 
----- +   <input type="hidden" name="cx" value="partner-pub-4721750905695171:isrws9-oy6r" /> 
- \\ \\  +   <input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /
-  * За информация свързана с програмата <html+   <input type="text" name="q"; size=";40" /> 
- <span style="color:red;font-size:150%;">SmallFirm</span+    <;input type="submit" name="sa" value="&#x0422;&#x044a;&#x0440;&#x0441;&#x0435;&#x043d;&#x0435;"; /> 
- </html>, моля да погледнете [[smallfirm:smallfirm|тук]] [[smallfirm:smallfirm|{{:coins.png|}}]] (Най-новата версия е 1.0.2)+ </div> 
 +</form>
-\\ \\ \\+<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/coop/cse/brand?form=cse-search-box&amp;lang=bg"></script>  
 + </html> 
 +\\
---- ----
---- ----
----- + \\ <html>
-<html+
- <span style="color:#cccccc;font-size:150%;">Реклама:</span> </br>+
-<script type="text/javascript"><!-- +<center> <span style="color:#cccccc;font-size:450%;"&gt;Tonchopedia&lt;/span> </center> </html&gt; [[http://wiki.ton4ev.com/doku.php/start?do=index|{{ :1247923612_gtk-stock-book.png|}}]]
-google_ad_client = "pub-4721750905695171"+
-/* wikito */ +
-google_ad_slot = &quot;6915448306&quot;+
-google_ad_width = 728; +
-google_ad_height = 90; +
-//--> +
-</script> +
-<script type="text/javascript&quot; +
-src=";http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> +
-</script>+
- </html>+====== Начало ====== 
 + 
 + 
 +[[http://www.cosmos-webdesign.com|{{:cosmos-webdesign.png|}}]] 
 + 
 +Цел? - Упътвания, туториали, уроци от мен. Има доста неща за които желая да пиша, като предам малко от събрания си опит до сега(макар и не кой знае колко голям) и надявам се аз да науча също нещо от вас - интернет потребителите. Затова ако някъде съм пропуснал нещо или е грешно ще се радвам ако се свържете с мен (Най-лесно ще е чрез контакт формуляра - [[http://bg.ton4ev.com/contakt.html]]). За сега приятно четене :-) 
 + \\ \\  
 +---- 
 +  
 + * Относно програмата <html> 
 + <span style="color:#909090;font-size:150%;"><u>SmallFirm</u></span> 
 + </html>, моля да погледнете [[smallfirm:smallfirm|тук]] [[smallfirm:smallfirm|{{:coins.png|}}]] (Най-новата версия е 1.0.2)
 +<html><a href="http://cosmos-webdesign.com" target="blank_">g&uuml;nstig website, WebSeite WebDesign  erstellen</a> </html>
/home/cosmos656/ton4ev.com/tonchopedia/data/attic/start.1247954113.txt.gz · Последна промяна: 2009/07/19 00:55 от admin
Към началото
GNU Free Documentation License 1.2 chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0